Tommy - Din personliga distriktssköterska

NEUROLOGI

DU med neurologisk problematik behöver en  personligt utformade hemtjänst 

ÖREBRO KOMMUN; valbart privat alternativ.

Biståndsbedömning och avgifter är samma som för kommunens hemtjänst.

Alla insatser sker enligt kommunens regelverk och kvalitetssäkras av kommunen.

AOV är ett privat kunskapsprojekt och lämnar offentligt patientsäkerhetsberättelse.

Vi har kollektivavtal, meddelandefrihet, arbetsmiljöarbete, försäkringar o fleibel arbetstid.

Vi är specialinriktade på personer med neurologiska diagnoser som Parkinson, stroke, hjärnsjukdomar och skador samt neuropsykiatri.

 

Varmt välkommen !

Vi finns när Du behöver oss.

 

 • Du mår bra av att bo hemma. 
 • Du bestämmer över ditt liv.
 • Du styr den hjälp Du behöver.
 • Du ser att vi kan hemtjänst.
 • Vi bryr oss om Dina närstående.

 

AOV erbjuder Dig som en bra fungerande hemtjänst där DU bestämmer hur den ska vara.

Du och Dina närstående ska känna Er trygga.

Kostnaderna är samma som för kommunal hemtjänst.

      

Ring oss så får vi ses 070 1000 019

 

Distriktssköterska Tommy Ring

 

 

 

 • Omsorg (SoL) - service

  Aktiviteter och träning är en viktig del i arbetet inom det neurologiska området

  Tag kontakt med oss:
  070 1000 019

  Mejl till AOV
  aov@avancerad.se

  Biståndsbeslut för hemtjänst får du från Örebro kommun
  019 21 10 00 tonval 1

  Du välja oss på samma telefonnummer.

  Kostnaden är samma som för kommunal hemtjänst.

  Vi har ett gott anseende
  och är specialiserade på neurologi.

  Vi berättar gärna för dig hur vi arbetar!

  Service innefattar
  Tvätt
  Städning
  Inköp

 • Omvårdnad (HSL) - hemsjukvård

  Du får en god och säker hemsjukvård på Dina villkor.

  AVANCERAD OMSORG VÅRD (AOV)
  finns tillgängliga för all sjukvård men med särskilt fokus på NEUROLOGI.

  Vi kan möta de behov Du har även i en mycket svår sjukdomssituation.

  AOV arbetar också med stöd till Dig som har en neuropsykiatrisk situation som ADHD, autismspektrum m.m.

  Ledningen för AOV har erfarenhet av avancerad hemsjukvård sedan 1992.

  Utskrivning från sjukhus:
  Vi kan ses redan på sjukhuset - så Du känner igen oss, när du kommer hem !

  Mejl
  aov@avancerad.se

  Tel
  070 1000 019

  Biståndsbeslut AOV
  019 21 10 00 tonval 1
  Samma kostnad som kommunal hemtjänst

Trygghet och harmoni

Du är välkommen !!! 

Kontakta oss:

mejl aov@avancerad.se 

tel    070 1000 019

Vi använder ej telefonsvarare men du kan mejla eller ringa om!