TKB hemvård/Distriktssköterska.                            

TKB är ett privat projekt om hur ett kunskapsföretag i hemtjänst kan ge ett personvärde för vårdtagare.

 

 

 

 

Värdegrund:

  • Jag-stödjande-förhållningssätt; efter dina önskemål oavsett hur din situation är.

 

Du kan alltid få information på  

eller 070 783 10 02.

 

VÄLKOMMEN!                                                                                                                                                                                                                     Avancerad Omsorg Vård (AOV)                                                                                    Tommy Ring                                                                                                                                                       Distriktssköterska    

070 783 10 02