Örebro kommun

Undrar Du över vad olika insatser kostar?

Kostnader för hemvård är individuell.

Det är samma kostnad för hemvård som utförs av privata vårdgivare och de insatser kommunens hemtjänst gör.

Ring Örebro kommuns servicecenter 019 21 10 00

Besök servicecenter på Drottninggatan 5

Hitta på webben http://www.orebro.se/36868.html

Fråga efter en handläggare så får Du all hjälp, Du behöver !

 

 

Tommy Ring AOV