Eget val i Örebro - mot nya mål!

AOV (Avancerad Omsorg Vård)

AOV är ett godkännt företag för hemtjänst i Örebro kommun.

Det betyder, att kommunen kvalitetsgranskat företaget och godkännt det enligt de krav, komunen har, på företag som vill arbeta med hemtjänst.

Örebro kommun följer regelbundet upp, hur vi arbetar och hur Du upplever de tjänster, Du får från oss.

Tommy Ring  AOV (verksamhetschef och distriktssköterska)

 

Örebro kommuns symbol för godkänd hemtjänstleverantör