Välkomna till en personlig och bra hemtjänst !!!

Nu vill vi välkomna er nya hemtjänsttagare. 

Vi är mycket noga med att kunna ge de vi arbetar för en personlig och bra vård och service - och kan se, att nu har vi utrymme för ytterligare några personer. Vi arbetar med alla former av uppdrag - men har fokus på dig som har särskilt komplicerad livssituation på grund av sjukdom eller andra förhållanden.

Örebro kommuns kvalitetsuppföljning 2016 gick mycket bra.

Du är varmt välkommen att ringa mig

070 78 31 002 Tommy Ring distriktssköterska o verksamhetschef

du kan också mejla på aov@avancerad.se

Vi har en i Örebro kommun formellt erkännd god verksamhet.

Kostnaderna är densamma som för kommunens hemtjänst.

Bistånd utformas på samma sätt som för kommunens hemtjänst.

Dina problem kan handla om kroppsliga eller psykiska sjukdomar och som DU behöver bra  och personligt utformad vård och stöd för.

För dig med neurologisk problematik - typ stroke, parkinson, trauma/traikskador men också autismspektrmtillsånd med övrig neuropsykiari - har vi et gott samarbete med bl.a. neurologen och behandlande sjukgymnaster i primärvården - för att kunna skapa träning o rehabilitering samt adekvat bemötande i besvärliga situationer.

AOV har hög kompetens inom hemsjukvård.

Mejla aov@avancerad.se

Telefon 070 - 7831002 (kl 06-22)

Vi är mycket noga med att inte ta till oss fler uppdrag, än att vi vet, att vi förmår ge dig de bästa och mest personligt utformade insatserna som går att erbjuda.

- när vi har ytterligare några ärenden - går vi in intensivt och arbetar med dem och stänger under tiden igen för nya uppdrag.

Du och dina närstående får alltid en egen kontaktperson.

Med vänliga hälsningar

Tommy Ring 

 

Inom företaget talar och förstår all personal svenska.

Vi har även några anställda som talar och förstår finska.

 

 

Varmt välkomna !!!