Välkommen till en privat distriktssköterska som kan hemvård

Jag arbetar med NEUROLOGI

Parkinson,

Stroke,

Hjärn/nervsjukdomare, skador, demens,

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. autismspektrumtillstånd. 

 

Jag lägger stort fokus på, att finna goda förutsätningar för en personlig och bra hemtjänst.

Socialstyrelsens kvalitetsuppföljning 2017 visar, att privata utförare har mycket god verksamhet. Kostnaderna är densamma som för kommunens hemtjänst. Bistånd utformas på samma sätt som för kommunens hemtjänst. Sjukvård ges efter ordination hemma hos dig och personal kan följa med med om det behövs till vårdcentral, sjukhus, träning etc.

Jag samarbetar med Neurologklniker och behandlande sjukgymnaster i primärvården samt intresseföreningar för, att medverka till att Du ska kunna få bästa möjliga stöd.

 

Mejla tivedsortalen@gmail.com

Telefon 070 - 7831002 (kl 06-22)

 

Med vänliga hälsningar

Tommy Ring