Välkomna till en personlig och bra hemtjänst !!!

Vi arbetar med NEUROLOGI

Parkinson,

Stroke,

Hjärn/nervsjukdomare, skador, demens,

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. autismspektrumtillstånd. 

 

Vi lägger stort fokus på, att ge de vi arbetar för en personlig och bra hemtjänst.

Socialstyrelsens kvalitetsuppföljning 2017 visar, att vi har en mycket god verksamhet.

Kostnaderna är densamma som för kommunens hemtjänst.

Bistånd utformas på samma sätt som för kommunens hemtjänst.

Sjukvård ges efter ordination hemma hos dig och vi följer med om det behövs till vårdcentral, sjukhus, träning etc.

Vi samarbetar med Neurologen och behandlande sjukgymnaster i primärvården samt intresseföreningar för, att Du ska kunna få bästa möjliga stöd.

Mejla aov@avancerad.se

Telefon 070 - 1000 019 (kl 06-22)

Vi tar inte till oss fler uppdrag, än att vi vet, att vi förmår ge dig de bästa och mest personligt utformade insatserna som går att erbjuda. Du och dina närstående får alltid en egen kontaktperson och ni kommer att känna igen, de som arbetar hos Dig,

Vi talar svenska och har även någon anställd som talar och förstår finska.

Företaget har non profit, kollektivavtal o meddelandefrihet.

Ring oss så får vi planera en bra verksamhet tillsammans!

Med vänliga hälsningar

Tommy Ring 

 

 

Varmt välkomna !!!