Ekologi i mötet ger trygghet

Ekologi i mötet mellan männskor inom stöd och vård handlar inte om grönsaker och morötter utan grundar sig på ett jag-stödjande-förhållningssät.

När vi arbetar åt Dig, ska vi göra det på ett sätt som tar hänsynt till och stöttar, det som är viktigt och kärt för just Dig.

De ekologiska insatserna ska lyfta fram Dina resurser (Salutogenes) och bidra till en vardag som Du känner meningsfull och har ett sammanhang (KASAM = känsla av sammanhang).

Forskaren Antonovsky är kända inom detta område:                            http://sv.wikipedia.org/wiki/Salutogenes

Ekologisk stöd handlar om - till exempel när det gäller Din bostad - bra städning som  upprätthåller en miljö och standard, som Du är van vid och vill ha och som stämmer med dina vanor och förväntningar och att Du kan känna Dig stolt över Din bostad, när Du får besök.

Förändringar i "det gamla vanliga" kan skapa bekymmer och oro. Det är också så, att vissa sjukdomar medför ökad känslighet vid förändringar i omgivningen. Det är därför arbetet mycket noga måste planeras med Dig.

Helle Wijk är en forskare som på ett positivt och praktiskt sätt engagerat sig i, vad omgivningen betyder för välbefinnandet - i synnerhet vid olika former av psykiska funktionsnedsättningar.

Se några intressana länkar:

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/Helle-Wijk-Milj%C3%B6ns-betydelse-vid-demenssjukdom.pdf

http://scholar.google.se/scholar?q=Ecological+model+of+aging+Lawton+et+al+1973&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=hLH4U66ELannygOq2IGIBQ&ved= 0CB0QgQMwAA

Sedan urtidens liv i naturen har våra hjärnor ärvt förmågan att vila inför en vacker och stilla natur.

Det finns forskning som visar, att våra hjärnors stress minskar inför synen av natur - genom besök i naturen eller bilder av olika slag - vi kommer därför att på den här sidan samla en del naturbilder.

Hjärnan känner lugn inför grön färg (skogen) och en vit färg med en aning av rött (elden) ger en känsla av trygghet och värme. Tydliga kontraster i fägsättning underlättar för många.

En ekologisk hemvård minskar stress och ökar välbefinnande och har därför också en medicinsk positiv effekt för Dig ... kallar vi ekologisk Hälso- och sjukvård (HSL)

Vårt projelkt syftar till att hitta förutsättningar för ekologiskt formad verksamhet och en del i det som kallas för Nidoterapi och beskrivs i första delen i vår hemsida.

 

Denna del av hemsidan är under upparbetning och kommer att utvecklas i närtid.